متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


و فَراموشی دُروغیست که مَغز از قَلب می‌خواهَد باوَرَش کُنَد-!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Baran2204
ارسال پاسخ

moritez :
{H}


moritez
ارسال پاسخ
Baran2204
ارسال پاسخ

SA00 :
:)


Baran2204
ارسال پاسخ

korosh_ts :
دلی کامد ز عشق دوست در جوش
بماند تا قیامت مست و مدهوش
ز بسیاری که یاد آرد ز معشوق
کند یکبارگی خود را فراموش

عطار نیشابوری


korosh_ts
ارسال پاسخ

دلی کامد ز عشق دوست در جوش
بماند تا قیامت مست و مدهوش
ز بسیاری که یاد آرد ز معشوق
کند یکبارگی خود را فراموش

عطار نیشابوری

SA00
ارسال پاسخ