متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


از شیخ هادی نجم آبادی پرسیدند:
 کدام موسیقی حرام است؟

وی جواب داد:
آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلو همسایه غنی برخیزد و به گوش اطفال گرسنه همسایه فقیر برسد!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


FeReShTeh
ارسال پاسخ
VaReSh
ارسال پاسخ