متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


پادشاهی در زمستان به نگهبان گفت:
سردت نیست؟
گفت عادت دارم.
گفت:  میگویم برایت لباس گرم بیاورند.
و فراموش کرد!
صبح جنازه ی نگهبان را دیدند روی دیوار نوشته بود:
به سرما عادت داشتم اما وعده ی لباس گرمت مرا از پای درآورد!
مواظب وعده هایمان باشیم.....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


30sadaf
ارسال پاسخ
toya
ارسال پاسخ

عالی.

محمد
ارسال پاسخ

MOBINAN :
هعععععععععی

ممنون

محمد
ارسال پاسخ

Fereshteh :
{59}

مرسی

FeReShTeh
ارسال پاسخ
MOBINAN
ارسال پاسخ

هعععععععععی