متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400

بلاگ كاربران


اين يک داستان واقعي است که در ژاپن اتفاق افتاده است .

شخصي ديوار خانه اش را براي نوسازي خراب مي کرد.خانه هاي ژاپني داراي فضايي خالي بين ديوارهاي چوبي هستند. اين شخص در حين خراب کردن ديوار در بين ان مارمولکي را ديد که ميخي از بيرون به پايش کوفته شده است .

دلش سوخت و يک لحظه کنجکاو شد .وقتي ميخ را بررسي کرد تعجب کرد اين ميخ ده سال پيش هنگام ساختن خانه کوبيده شده بود !!!

چه اتفاقي افتاده؟

مارمولک ده سال در چنين موقعيتي زنده مونده !!!در يک قسمت تاريک بدون حرکت .

چنين چيزي امکان ندارد و غير قابل تصور است .

متحير از اين مساله کارش را تعطيل و مارمولک را مشاهده کرد .

تو اين مدت چکار مي کرده؟چگونه و چي مي خورده؟

همانطور که به مارمولک نگاه مي کرد يکدفعه مارمولکي ديگر با غذايي در دهانش ظاهر شد .!!!

مرد شديدا منقلب شد .

ده سال مراقبت. چه عشقي ! چه عشق قشنگي !!!

اگر موجود به اين کوچکي بتواند عشق به اين بزرگي داشته باشد پس تصور کنيد ما تا چه حدي مي

توانيم عاشق شويم اگر سعي کني....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


محمد
ارسال پاسخ

zasq :
تنها زمانی میتونی زندگی رو زیباتر ببینی و بیشتر محبت کنی که عاشق باشی
مرسی {H}

...ممنون دوست عزیز

محمد
ارسال پاسخ

zeytoon1 :
:elahi

...ممنون دوست عزیز

محمد
ارسال پاسخ

atena1999 :
لایک

...ممنون دوست عزیز

محمد
ارسال پاسخ

manam :
عشق واقعی خوبه{38}

...ممنون دوست عزیز

zeytoon1
ارسال پاسخ
zasq
ارسال پاسخ

تنها زمانی میتونی زندگی رو زیباتر ببینی و بیشتر محبت کنی که عاشق باشی
مرسی

atena1999
ارسال پاسخ

لایک

مريم
ارسال پاسخ

عشق واقعی خوبه

محمد
ارسال پاسخ

myra89 :
لایک

{69}

سپاس دوست عزیز ...........

myra89
ارسال پاسخ

لایک