متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


yasi98
yasi98
۱۳۹۹/۰۲/۱۳

آدم‌ها را مهمان کنید
مهمان یک جرعه زندگی
مهمان یک دل خوش
یک احوالپرسی ساده و بی‌قضاوت
یک فنجان زندگی بی‌دغدغه ...
آدم‌ها را مهمان کنید
مهمان مهربانی‌تان
این مهمانی به زندگیتان برکت می‌دهد
آدم‌ها را مهمان کنید
به دوست داشتن
به خیال راحت از حضورتان
به حس خوب
به حرفــهای بی کینه و کنایه
به لبخندی ، به دعایی ...

seldaaa
seldaaa
۱۳۹۸/۰۵/۱۴

برای این مردم، هرگز خودت را تغییر نده!
چون اینان هر روز تو را به یک شکل می‌خواهند.
شکل تصورات غلط‌شان که فکر می‌کنند تنها حقیقت درست جهان است...

سرزمین گوجه‌های سبز
هرتا مولر

CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۵/۰۳

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد...
هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد.
هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید.
هیچ چیز انقدر عجیب نیست که دیر نپاید.
( ف ا ش )

CR7777777
CR7777777
۱۳۹۸/۰۴/۲۶

کسانی که می توانند تو را معتقد به چرندیات کنند ؛
می توانند تو را وادار به انجام کار های وحشیانه کنند
( و )

8metri16
8metri16
۱۳۹۸/۰۴/۲۱


،،،،،،،،،،،،مــــهـــربــــون بـــــــــــاش،،،،،،،،،،،،،،،

arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۱/۰۳

نامم را پدرم انتخاب کرد ،
نام خانوادگی‌ام را اجدادم !
دیگر بس است ؛
راهم را خودم انتخاب میکنم


arahs
arahs
۱۳۹۸/۰۱/۰۳

ﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮﺭﻡ !

ﺩﺍﻣﻨﻪﯼ ﺣﺎﻓﻈﻪﺷﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺳﺖ ، ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﭘﯽﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪ !

ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ، ﻫﺮ ﺑﺎر ... ﻭ ﻣﺎﺩﺍﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺺ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺘﺸﺎﻥ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺘﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺷﯽﺍﺳﺖ !

ﯾﮏ ﺟﺸﻦ، ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﻏﺮﻭﺏ ...


arahs
arahs
۱۳۹۷/۱۱/۲۳

عمری که بی عشق بگذرد ، بیهوده گذشته است !
نپرس که آیا باید در عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی، یا عشق جسمانی ؟
از تفاوت‌ها تفاوت می‌زاید. حال آنکه به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق ...
یا درست در میانش هستی، در آتشش، یا بیرونش هستی، در حسرتش ...


الیف شافاک

arahs
arahs
۱۳۹۷/۱۱/۱۵

من در تولد خود نقشی نداشتم ...
و در مرگ خود نیز نقشی ندارم ...
نقش من فقط در زندگی من است !


arahs
arahs
۱۳۹۷/۱۱/۱۳

اگر می‌خواهی برای آدم‌های طبقه‌ی بالا پُز بدهی، زحمت نکش ! آن‌ها همیشه به نظر حقارت نگاهت می‌کنند !

اگر هم می‌خواهی برای زیر دست‌هایت پُز بدهی، باز هم زحمت نکش ! چون فقط حسودی‌شان را تحریک می‌کنی ...

این نوع شخصیتِ کاذب تو را به جایی نمی‌رساند، فقط قلب باز است که به تو اجازه می‌دهد در چشم همه یک جور باشی ...

مفید بودن برای دیگران اجازه می‌دهد احساس زنده بودن داشته باشی، ماشین و خانه این کار را نمی‌کند !