متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • ی حس قشنگ...

 • چه حس قشنگیه بفهمی یه آدم خود خواه تو رو از خودشم بیشتر میخواد
 • گاهی...

 • آرام بگیر ، گاهی بایدیک دایره بکشی و بنشینی درونشبگذار به حال خودش زندگی راو هیاهوی آدم ها رابنشین کنار سکوتتو یک فنجان چایبه خودت تعارف کن
 • چقدر اين متن رو دوست دارم ...

 • چقدر اين متن رو دوست دارم : دﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ...!!! چه ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ... ترﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ بود.. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺶ !!! و ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ...!!! ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ... گل بود،،،،، اﺷﮑﺎﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ... ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﺒﻮﺩ،ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﺷﮑﺎﻣﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ ... ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ تو ﺩﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻫﻢ گل بود!!!!!! آنکه تو را میخواهد!!!! ب…
 • ختم کلام

 • خَــــــــــــــتم كلام تو زندگي هيچوقت التماس نكن! التماس كردي به نامرد نكن!✌ اگر مردي نارو نزن! اگر زدي به رفيق نزن!✌ اگر مردي مال مردم نخور! اگر خوردي از يتيم نخور!✌ اگر مردي قسم نخور! اگر خوردي به ناموس نخور!✌ اگر مردي پشت به كسي نكن! اگر كردي به معبود نكن!✌ اگر مردي غصه نخور! اگر خوردي واسه دنيا نخور!✌ اگر مردي گريه نكن! اگر كردي واسه پول نكن!✌ هــــي داداش!توي دنيا هرچـــــــــي ميخاي باش…
 • اگه یک رنگی همیشه تنهایی......

 • باید خیانت کنی.........!!!.......!!! تا دیوونت باشن.....!!!! باید دروغ بگی .........!!!.......!!! تا همیشه تو فکرت باشن باید هی رنگ عوض کنی......!!!.......!!! تا دوست داشته باشن اگه ساده ای......!!!........!!! اگه با وفایی.....!!! اگه یک رنگی همیشه تنهایی......!!!
 • یادشان بماند...

 • یادشان بماند همانگونه که دلم را شکستند با حرفهایشان . . . تو آن بالا همه را شنیده ای. . . خدایا جوری دستانم را بگیر که لحظه بلند شدنم همیشه در خاطرشان بماند. . الهی دردهایی هست. . . که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست…
 • وفای دختر

 • وفای دختر پسر، دختر زیبایی را دید، شیفته اش شد،باهم دوست شدند، چند ساعتی باهم توی خیابون قدم میزدند که یک بنز گرون قیمت جلوی پاشون ترمز زد، دختر به پسر گفت: خوش گذشت ولی نمیشه پیاده راه رفت(بای). نشست تو ماشین ، راننده بهش گفت: خانم ببخشید من راننده این آقا هستم لطفأ پیاده شید…
 • ی خبر خوش برا دخترا

 • سلام دخترای گروه   ی خبر خوش براتون دارم                             هرکی جای من روزه بگیره منم خودشو میگرم     سازمان حمایت از بی شوهری هههههههههه
 • تا پسر نباشی نمیفهمی...

 • پـــــســر بــایــد بــاشــی تــا بــفــهمــی پــول گــرفــتــنــ ازپــدر چــقــدرســخــتــه ... پــســر بــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی 2ســال تــنــهــای تــنــهــا غــربــتـــِ ســربــازی کــشــیــدنــ چــقــدرسـخـتـه... پــســربــایــد بــاشــی تــابــفــهــمــی دلــهــره ی شــغــل آیــنــده داشــتــنــ چــقــدرســخــتــه ...پــســربــایــدبــاشــی تــابــفــهــمــی از دســتــ دادنِ عــشــ…