متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


متن اهنگ چنگیز حبیبیان بنام روزهای آفتانی

Changiz Habibian - Roozhaye Aftabi 

 

دنیا محل گذره یکی میاد یکی میره

خورشید مهربونیتون الهی هیچوقت نمیره

بعضی ها توی باغچه ها گل محبت می کارند

مثل شما رو طاقچه ها آینه و گلدون میذارند

قناری عشق شما هنوز تو گوشم میخونه

تا جون دارم خوبیاتون تو خاطر من میمونه

پر از روزای آفتابیست دفتر خاطرات من

روزای خوب مثل شهابمثل پرنده میگذرند

من که ندیدم از شما به جز محبت چی بگم

حرفای دلتنگیهاموبه جز شما به کی بگم

قناری عشق شماهنوز تو گوشم میخونه

تا جون دارم خوبیاتونتو خاطر من میمونه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


moritez
ارسال پاسخ

salin :
لایک

لطف کردی مهربون

دانلود اهنگ چنگیز حبیبیان بنام روزهای آفتانی

Changiz Habibian - Roozhaye Aftabi

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/933660510807810118/Changiz_Habibian_-_Roozhaye_Aftabi.mp3


moritez
ارسال پاسخ

korosh_ts :
:mainim
حرفای دلتنگیهاموبه جز... خدا .... به کی بگم!

دلت بی غم مهربون

دانلود اهنگ چنگیز حبیبیان بنام روزهای آفتانی

Changiz Habibian - Roozhaye Aftabi

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/933660510807810118/Changiz_Habibian_-_Roozhaye_Aftabi.mp3


moritez
ارسال پاسخ

dlaram :
لایکک

سپاسگذارم

دانلود اهنگ چنگیز حبیبیان بنام روزهای آفتانی

Changiz Habibian - Roozhaye Aftabi

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/933660510807810118/Changiz_Habibian_-_Roozhaye_Aftabi.mp3


salin
ارسال پاسخ

لایک

korosh_ts
ارسال پاسخ


حرفای دلتنگیهاموبه جز... خدا .... به کی بگم!

dlaram
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ

دانلود اهنگ چنگیز حبیبیان بنام روزهای آفتانی

Changiz Habibian - Roozhaye Aftabi

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/933660510807810118/Changiz_Habibian_-_Roozhaye_Aftabi.mp3