متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


متن اهنگ بتی بنام راز

Beti - Raz

 

با من رازی بود

که به کو گفتم

با من رازی بود

که به چا گفتم

تو راهِ دراز

به اسبِ سیا گفتم

بی‌کس و تنها

به سنگای را گفتم

با رازِ کهنه

از را رسیدم

حرفی نروندم

حرفی نروندی

اشکی فشوندم

اشکی فشوندی

لبامو بستم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


moritez
ارسال پاسخ

salin :
لایک

محبت کردی

دانلود اهنگ بتی بنام راز

Beti - Raz

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235511337678831626013946.3855.mp3


moritez
ارسال پاسخ

SA00 :
{40}

تشکر از نگاهت

دانلود اهنگ بتی بنام راز

Beti - Raz

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235511337678831626013946.3855.mp3


moritez
ارسال پاسخ

korosh_ts :
:mainim

لطف کردی بزرگوار

دانلود اهنگ بتی بنام راز

Beti - Raz

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235511337678831626013946.3855.mp3


moritez
ارسال پاسخ

arezoo1200 :
لایک

سپاسگذارم

دانلود اهنگ بتی بنام راز

Beti - Raz

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235511337678831626013946.3855.mp3


salin
ارسال پاسخ

لایک

SA00
ارسال پاسخ


korosh_ts
ارسال پاسخ
arezoo1200
ارسال پاسخ

لایک

moritez
ارسال پاسخ

دانلود اهنگ بتی بنام راز

Beti - Raz

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235511337678831626013946.3855.mp3