متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


متن اهنگ بهزاد بنام دنیا

Behzad - donya

 

آی دنیا دنیا دنیا
آی دنیا آی دنیا
چه کردی با عمر ما
آی دنیا آی دنیا
به من خیال راحت
یک نفسم ندادی
هرچی ازم گرفتی
دیگه پسم ندادی
واسه دل ناگرونیم
واسه گل جوونیم
یه باغ گل میخواستم
جز قفسم ندادی
من به بد کرده
چرا رو بزنم
پیش دنیا
چرا زانو بزنم
پیش دنیا
چرا زانو بزنم
من که خورشید و
تویه قلبم داره
واسه چی یه گوشه
سوسو بزنم
واسه چی یه گوشه
سوسو بزنم
من دیگه دل روهرگز
به دست غم نمیدم
من دیگه بیش ترازاین
تن به ستم نمیدم
تن به ستم نمیدم
هرچی که مونده از عمر
دیگه هدر نمیدم
هر چی دلم بسوزه
گریه رو سر نمیدم
گریه رو سر نمیدم
نمیگم ناامیدم
نمیگم چی کشیدم
تو برد و باخت هستی
تن به ضرر نمیدم
آی دنیا دنیا دنیا
آی دنیا آی دنیا
چه کردی با عمر ما
آی دنیا آی دنیا
به من خیال راحت
یک نفسم ندادی
هرچی ازم گرفتی
دیگه پسم ندادی
واسه دل ناگرونیم
واسه گل جوونیم
یه باغ گل میخواستم
جز قفسم ندادی
به من خیال راحت
یک نفسم ندادی
هرچی ازم گرفتی
دیگه پسم ندادی
به من خیال راحت
یک نفسم ندادی
هرچی ازم گرفتی
دیگه پسم ندادی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


korosh_ts
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ

salin :
لایک

محبت کردی

دانلود اهنگ بهزاد بنام دنیا

Behzad - donya

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/930757426876145664/Behzad_-_donya.mp3


moritez
ارسال پاسخ

SA00 :
آهنگ لایک
{G}

تقدیم به تو مهربون

دانلود اهنگ بهزاد بنام دنیا

Behzad - donya

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/930757426876145664/Behzad_-_donya.mp3


moritez
ارسال پاسخ

dlaram :
{h}

سپاسگذارم

دانلود اهنگ بهزاد بنام دنیا

Behzad - donya

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/930757426876145664/Behzad_-_donya.mp3


salin
ارسال پاسخ

لایک

SA00
ارسال پاسخ

آهنگ لایک

dlaram
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ

دانلود اهنگ بهزاد بنام دنیا

Behzad - donya

https://cdn.discordapp.com/attachments/884173050310979644/930757426876145664/Behzad_-_donya.mp3