متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دانلود اهنگ داوود مقامی بنام آخدا

Davood Maghami - Akhoda

 

متن اهنگ داوود مقامی بنام آخدا

 

 گرچه ماگوش به فرمان باشیم اخدا نزدتومهمان باشیم

درجهان تواگرساده نبودجایمامردم آزاده نبودگرنه می بودفراهم

ماراخفه میکرد یقین غم مارا

اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی

گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود

گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود

همه ازغصه ورم می کردیم زحمت ازبزم

توکم میکردیم زحمت ازبزم تو کم می کردیم

اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی

گرکه ماگوش به فرمان باشیم اخدا نزدتومهمان باشیم

درجهان تواگرساده نبودجایمامردم آزاده نبودگرنه می بود

فراهم ماراخفه میکرد یقین غم مارا

اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی

گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود

گردف وچنگ و نی و تارنبود گرزن وواد مددکارنبود

همه ازغصه ورم می کردیم

زحمت ازبزم توکم میکردیم زحمت ازبزم تو کم می کردیم

اخداگوش اینک سخنی اخداگوش اینک سخنی 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


SA00
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ

salin :
زیباست

تقدیم به تو بت صفا و مهربون


moritez
ارسال پاسخ

ghoroob333 :
روح داوود مقامی عزیز شاد
دم داداش مرتضی گررررم

روحش آزاد و شاد

ارادت مهربون


salin
ارسال پاسخ

زیباست

ghoroob333
ارسال پاسخ

روح داوود مقامی عزیز شاد
دم داداش مرتضی گررررم

moritez
ارسال پاسخ

دانلود اهنگ داوود مقامی بنام آخدا

Davood Maghami - Akhoda

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235515439060741630778656.8511.mp3


moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ