متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دانلود اهنگ داریوش بنام سپید و سیاه

Dariush - SEPID -O- SIAH

 

متن اهنگ داریوش بنام سپید و سیاه

تو خراب من آلوده مشو

غم این پیکر فرسوده مخور

قصه ام بشنو و از یاد ببر

بهر من غصه بیهوده نخور

تو سپیدی من سیاهم

خسته ای گم کرده راهم

تو به هر جا در پناهی

من به دنیا بی پناهم

تو طلوع هر امیدی

من غروبی نا امیدم

تو سپید و دل سیاهی

من سیاه دل سپیدم

نه قراری نه دیاری که بر آن رو بگذارم

به چه شوقی به چه ذوقی دگر این ره بسپارم

چه امیدی به سپیدی که به رنگ شب تارم

تو سپیدی من سیاهم

خسته ای گم کرده راهم

گنه تو بی گناهی

بی گنه غرق گناهم

تو طلوع هر امیدی

من غروبی نا امیدم

تو سپید و دل سیاهی

من سیاه دل سپیدم

شوق بودن بوده تنها اشتباهم اشتباهم

تو سپیدی من سیاهم

خسته ای گم کرده راهم

گنه تو بی گناهی

بی گنه غرق گناهم

تو سپیدی من سیاهم

خسته ای گم کرده راهم

گنه تو بی گناهی

بی گنه غرق گناهم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


moritez
ارسال پاسخ

salin :
قشنگه
تشکر

تقدیم به تو مهربون


salin
ارسال پاسخ

قشنگه
تشکر

moritez
ارسال پاسخ

SA00 :
{G}

سپاسگذارم مهربون


SA00
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ

دانلود اهنگ داریوش بنام سپید و سیاه

Dariush - SEPID -O- SIAH

https://mahfel.com/users/audio/2021/Mahfel-2021235513344003161629742378.2008.mp3


moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ
moritez
ارسال پاسخ