متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


MASIHA121
MASIHA121
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

نه کسی
منتظر است،
نه کسی چشم به راه…
نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه!
بین عاشق شدن و مرگ
مگر فرقی هست؟
وقتی از عشق نصیبی نبری
غیر از آه...!


marya1370
marya1370
۱۳۹۵/۰۶/۰۶

+5