متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


امير والاى من! جوانمرد باش... يادت باشد مردانگى به نر بودن ربطى ندارد اينكه هرروز ده ها دختر دور و برت پرسه بزنن و تو بخواهى احساس غرور كنى. اينكه صفحه ى اينستاگرامت پر شود از دختركان رنگارنگ. مردانگى يعنى هركسى را به حريم خود راه ندهى، يعنى اصول رابطه را بدانى. يعنى غرور يك زن را جريحه دار نكنى، يعنى براى اعتمادش حرمت قائل باشى. يعنى برايش امن باشى. مردانگى يعنى وقتى با او وارد جمعى ميشوى نگاهت هرزه گرد نباشد. يعنى با غرور دستش را بگيرى و نوازش كنى و او احساس كند بانوى بى همتاى قلب توست. مردانگى يعنى وقتى از خطاى تو چشم پوشيد متوجه باشى و آن را تكرار نكنى. يعنى به او فرصت گفتگو بدهى . يعنى شرف ِ رابطه داشته باشى نه اينكه هر وقت گلى رنگين تر مدهوشت كرد عطر گل خودت يادت برود و او را رها كنى تا پژمرده شود. والاى من مردانگى يعنى كارى نكنى كه بعد از تو دختر بيچاره نتواند به كسى اعتماد كند و به هر كس كه بعد از تو به او ابراز عشق مى كند با ترس و ترديد نگاه كند..يعنى كارى نكنى كه بخاطر لحظاتى خوشگذرانى صورتش كه مثل گلِ هميشه خندان بود غرق غصه شود.يعنى بدانى رابطه دوسر دارد و براى شروع و خاتمه اش هر دو بايد باهم گفتگو كنيد و اگر مى خواهى رابطه اى را به اتمام برسانى مثل يك مرد بايستى و دلايلت را بگويى و به طرف مقابلت فرصت ابراز احساساتش را بدهى. يادت هست براى بدست آوردنش چقدر تلاش كردى؟ حالا هم براى پذيرش نسبى شرايط به او فرصت بده. پسرم! مردانگى يعنى امروز نگويى عشقم و فردا فارغ شوى و بروى پى زندگى ات، چون عشقم را از زبان تو دخترك با گوش دلش مى شنود پس كارى نكن گوش دلش كر بشود و نخواهد بشنود و تا وقتى از احساست مطمئن نشدى كلام عاشقانه بر زبان نياور...والا جان قبل از شروع ارتباط بدان از زندگى و رابطه چه مى خواهى چون اگر ندانى ، هم خودت سردرگم ميشوى و هم طرفت را سردرگم مى كنى... تو در برابر دلبستن دخترك مسوولى پس مبادا اگر به او حسى ندارى بيخود و از سر عادت ابراز عشق كنى، مبادا او را عزيزدل خطاب كنى، مبادا او را پايبند كنى و خودت گريزپا بشوى... والاى من هميشه يادت باشد دنيا گرد است هميشه يادت باشد....احمد حلت

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


marya1370
ارسال پاسخ

خیلی خوب بود... خیلی خوشم اومد مرحبا!