متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


از کسانیکه از من متنفرند، سپاس
 آنها مرا قویتر میکنند  ...!
 از کسانیکه مرا دوســـت دارند،  سپاس
آنان قلب مرا بزرگتر میکنند ...!
 ازکسانیکه مرا ترک میکنند،  سپاس
آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست ...!
 از کسانیکه با من میمانند، سپاس
 آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند ...! 

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


haniyehni
ارسال پاسخ

به این راحتی که میگی نیست