متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خدایا

این ها حیوانند؟ ...


پس این علاقه میانشان چیست؟ در هر نوعی که باشند ، هر حیوانی را دوست میدارند.


عجب است که آدمی تنها جنس مخالفش را دوست میدارد.


در تعجب وا مانده ام.

دریغ از قطره ای عشق میان جماعت دوپا

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


maryam376
ارسال پاسخ

واقعا ...
تب عشق زیاد شده اما عشق کم
به قول حسین پناهي برای آدمی از عشق گفتن هنوز خیلی زود است خیلی زود