متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • خداحافظی

 • من دارم میرم  از اینجا دوستان اگه کسیو رنجوندم حلال کنید. خدا نگهدار 
 • فروغ فرخزاد

 • میروم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خویش بخدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خویش...........
 • مولانا

 • گفتی بیا گفتم کجا گفتی میان جان ما.................
 • خاطره کشاورز

 • دلم میخواهد کسی تورا ب من تعارف کند تا من تمامت را بردارم.............
 • بزرگ علوی

 • مرد: دختر اینطور ب من نگاه نکن. این چشمهای تو بالاخره مرا وادار ب یک خبط بزرگ در زندگی خواهد کرد   دختر: این خبط شما، آرزوی من است.....
 • حرف من:

 • گاهی هنگامی ک احساس میکنی از نظر روحی و روانی ب قهقرا میروی، وقتهایی ک از جمع کناره میگیری تا تنها باشی، به این درک میرسی ک از همیشه بی کس تری. همان وقت هایی ک خوب میدانی برای بهتر شدن چه باید کرد ولی نه قدرتی هست ونه حوصله ای.  همان وقت هایی ک نیاز داری یک نفر دستت را بگیرد و تو را از کنج تاریکی بیرون بیاورد، اشکت را پاک کند و بگوید دیگر تنها نیستی. یک نفر ک بگوید از این پس این راه را با هم …
 • امیر وجود میگه

 • چه کسی میداند عشق با این همه زیبایی چه رنگی دارد؟ من فقط میدانم عشق رنگی است که به هر کسی نمی آید
 • چهل سالگی

 • اگر زنی در چهل سالگی هنوز زیباست . . . .  به این دلیل است که یکی دوستش دارد
 • ..

 • چند گویی قصه ایوب و صبر او؟؟؟؟؟ بس است بیش از این صبر نتوانم آن ایوب بود
 • چشم هایت

 • چشمهایت حرف که میزنند لب هایم سکته میکنند...