متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


Fereshte
Fereshte
۱۳۹۹/۰۸/۱۷

+

Fereshte
Fereshte
۱۳۹۸/۰۵/۳۰


Fereshte
Fereshte
۱۳۹۸/۰۳/۳۰


Fereshte
Fereshte
۱۳۹۸/۰۲/۱۵x_Sara_x
x_Sara_x
۱۳۹۷/۰۳/۰۵


خزان
خزان
۱۳۹۷/۰۲/۳۰


AZAD
AZAD
۱۳۹۷/۰۲/۳۰

سلام ولک
کجایی جات خالیه ولکم

Fereshte
Fereshte
۱۳۹۵/۰۳/۳۰


باحاله مخصوصا دماغِ پایینی

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۵/۰۳/۲۹

همسايه جلوم رو گرفت گفت بيا اين توپ مال تو. گفتم چيكارش كنم؟
.
.
.
گفت روزي دوبار بندازش خونه ما بيا وردار.
دلم پوسيد انقد كسي در اين خونه رو نزد...

_SahaR_
_SahaR_
۱۳۹۵/۰۳/۲۴