متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

 

 

 

 

 בُنیآ בآشتـہ مَزہ بَـב وآس مَـــלּ
 
 
 اَلَڪـے مَعــــذرَت פֿـوآســــتَم
 
 
 פـَتــــے وآســـــہ ڪآرے ڪــہ نَڪَــــرבَم
 
 
 عُـــذرَمــــو وآســـــہ مَغـــزِ رَـב פֿـوآســــتَن..

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

 [ شَــب بـפֿـیــر مجــازیا ]

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ
Fereshte
ارسال پاسخ

شب بخیر