متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

مَن جَهنَمَیم وُ بَهشت نَمیرَم خَاطَراتَمُون تُو تَنهَایی نَوُشته ِ مَیشَن(:
تــویِ ذِهنَــم تآ وَقـتی کـِهـ زِندَم


کُلِ ایــن دُنــ ــیا یـِهـ رویــآس

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Fereshte
ارسال پاسخ