متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

 

شآیَدـ مَن اشتباهییَمـ ..: 
انقـَدر نـوشتَـم ذهِنـم خـآلیــِہ :

اونـکــِہ از هـمَــہ عـآلـم و آدم شَـآکیــِہ :')

تـا بِه خُودَمِ اُومَدَمِ دِیدَمِ تَنهِامِ تُو اِین شَهر ...

 


 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Tina_jo0n
ارسال پاسخ
یاغش
ارسال پاسخ

sadboy :
یــــو هــــآذا فــــآزا ؟ :|

آی ام دلخور از تیم بی ریختتون

sadboy
ارسال پاسخ

mahdi1369 :
ماذا فازا؟؟؟

یــــو هــــآذا فــــآزا ؟

یاغش
ارسال پاسخ

ماذا فازا؟؟؟