متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


CQBa0ViWsAEX4SO.jpg large.jpg


[. . . مَـنـگَــم هَــنــوز اَز قُــرص هــآیِ دیــروز . . . ]


[. . . ریــشِـه رو گِـرِفــتَـم سـآقِــه کِ مـیـسوخـت . . . ]


× بِ عُـمـق فـآجِـعـِه نِـگـآ نَـکُـن . . . !

ymzr3ax7fr6og6gwlnzb.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


ملے جوלּ
ارسال پاسخ
kharmagas
ارسال پاسخ

به طولش نگاه کنم پس ؟؟؟ یا به عرض فاجعه