متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


×مُـقَـرَرآت× مـآ ایـنـجـآ سُـکـوت ×مَـغـزِه ×

هَـدَفِـمـون اِصـلـآح و ×نـوسـآزی× نـیـس

×کِـشـیـش× هَـم نـیـسـتـیـم

×تَـبـعـیـد× کُـنَـنـدِه ایـم

ایـن کـآرَم ایـنـجـوری ×شُـروع ×مـیـشِـه . . .

بـآ خُـرد کَـردَن ×جِـسـم ×عـآطِـفِـه× رَوآن× و ×مَـغـز ×

hxou5n4nhi7almq9f5tg.gif
ایـنـجـآ ×حَـوآدِث× عَـجـیـبـی بَـرآیِ ×مَـغـز× رُخ مـیـدِه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


ملے جوלּ
ارسال پاسخ

siamak :
{m10} مسخره ترین بلاگیه که تو عمرم دیدم:اوق
دقت کن عزیزم..تو میتونی بهتر ازین باشی{r1}
{f8}


AZAD
ارسال پاسخ

اتفاقی رخ نمیده
فقط از حالتی به حالت دیگه ، تغیر میکنه
همون تغییر فیزیکی در شیمی

0000_sara
ارسال پاسخ

Bishtar tozih bede

siamak
ارسال پاسخ

مسخره ترین بلاگیه که تو عمرم دیدم
دقت کن عزیزم..تو میتونی بهتر ازین باشی

یاغش
ارسال پاسخ

چ حوادثی مثلا؟؟؟؟؟؟

parisa7821
ارسال پاسخ