متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ایـــלּ روُزـهـــــآ
פـآلــ وُ ـهَوآے בِلَمـْ مِثــْلـِ قـآصِـבَڪیستــْـ
ڪـِـﮧْ نـَﮧْ פـَتـّے بـﮧْ بــــآבْ ! نَــﮧْ פـَتـّے بـﮧْ نَـسیـــمْـ
بـﮧْ یـڪْ فــوُتـــْـ هَـمـْـ בِلــْפֿــوُشـْـ اَستـــْ
بُگـْבֿآریـבْ بـــِـرَوَבْ...

 
86410569180530037123.jpg

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


hanisa
ارسال پاسخ

مررررسی داداش گلم

عالی بود


asmaneabi
ارسال پاسخ
پریسا
ارسال پاسخ