متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


+[حـاجـے نِمیـدُونَـن+ سَـرِهـ |نـامُـوس|+ مُـردَن یَـعنـے چــے]+

+[یِـه جُـرعِهـ آبـُو |بیـستـ|+ نَفـَرے+ خُـوردَن یَـعنـے چــے]+

+[اینجـا بِهـ هَـرڪـی نَـرِسَـن+ فُـحشِ |مـادَر|+ میـدَن]+

+[چُـونـڪِه نِـمیفَـهمَـن+ دَستـِ |خـالـے| +بُـردَن یَـعنـے چــے]+

f91evxo5ixfb33d9djj3.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ
sadgirl
ارسال پاسخ