متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


44611731998871861839.gif

[ آره راس میگَن چپموُن پرِه .. ]

[ کَسی نمیتونِه چَپِمون کُنه ! .. ]
2yl97fews7yzvcntj0d3.gif


~|قـَـבیمآ عَــــرَق بـوُבُ و وَرَق بـوُבُ وُ مَعرِفَــت بـآزے|~

~|حـــآلــآم هــَرزِِگــــےُ وُ בُختَــــر بـآزی|~

~|مآ هــَــم کِـہ بـَچِـہ مُثبـَتــــیم، چیپسُ وُ پُفَــکُ وُ sms بـآزی|~
3s3sje2tnede1e93r2t9.gif
×× واس ِ ما خاص خاص نکــُـُـُـُـُـن ..

دُرُست بگو ببینَم جَدیدَن کی می ــ×ُــنَتت ..

هع ××

این رآهی که تو اَلـان میری ,

مَـن راهزَن ــاشو ×ــائیدَم ! .. .
jwH3v.gif


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !