متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


عـَـزْیـْــزِ בِ لـَـمـْ ...


ایـــنْقـَבر بـا تـَــکـَبـُر و غُـرور با آבمـْ حـَرف نزלּ !وَقْــتـی کَــسـی بـــہ تُـو اِبـْرازِ علاقـــہ کـَرב ،فـِکـر نـَکـלּ کـہ فـُـوق الـْعـاבه اے !شـــاید اوלּ کَمـْ توقعــہ ...!

 

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


FeReShTeh
ارسال پاسخ
MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

لاییییییییییک

danger
ارسال پاسخ
Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

لایک

hedieh
ارسال پاسخ
qwer
ارسال پاسخ


لایک