متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


صـــــدای گلوله بَنگـــــــ

میکشه یکبــــــاره ب زنگ

تُفَنگــــــ..بَنـــــــگ..شیوَنــــــــ مادر...ارامـــــــش مَن

17064293691204012362.gif

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Nazanin_Ali
ارسال پاسخ

لایک

لایک

لایک

لایک


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ
zAfDa
ارسال پاسخ

مـــــــُـرد......خدابیامرزه...

_SahaR_
ارسال پاسخ