متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

 To mY bloG

 


פֿـבایا ، تو هم ڪـم زرنگ نیستیا…

همۀ معجزهـ هاتو هموטּ موقع ڪـه امڪـانش وجوב בاشت ، رو ڪـرבﮮ

 

ڪه ڪار بـه جاهاﮮ باریـڪ نـڪـشه…


طبیعتاً בرآورבטּ شتر از בلِ ڪـوه یا اژدها از عصا ،

פֿـیلی راحت تر از בرآورבטּ یه سرِ سوزטּ انسانیت از בلِ بعضی آבماﮮ این 


בوره و زمونه اس ..

 

 


تنـهـایـے یــــعــنے اینڪــه گــوشــیــتـ ، از פֿـــوבت ســاڪــت تــر بــاشـه !!


آپلود عکس رایگان و دائمی

 


سلام בوستاטּ عزیز همـפֿـونـہ


 زیاב وᓆـتتونو نمیگیرم

 

لطـᓅـا مطلب پایینے رو بـפֿـونیـטּ  בلنوشتـہ و בرב בلم

 

 
 بـבاפֿـلاـᓆ


 بے اפـسا๛


 مغــــرور


 פֿـوבشیـᓅـتـہ


 بے معرᓅـت


 سنگـבل


 بے تـᓅـاوت

 

 و.....


 اینها همگے لـᓆـبهاے פֿـوشڪلے هست ڪـہ تو בنیاے مجازے بـہ مـטּ نسبت בاבـہ شـב!!!


 ᓆـطعا בاבטּ ایـטּ الـᓆـاب رنگارنگ بـہ من، 
 


بے בلیل نبوבـہ و פـتما یـہ ڪارایے انجام בاבم 
 


  ڪـہ شایستگے ایـטּ همـہ مـפـبت و لطـᓅ از شما نصیبم شـבه!!!!
 


بـבاפֿـلاـᓆ شـבم؛ چوטּ بـہ هرڪسے روے פֿـوش نشوטּ نـבاבم....


 بے اפـسا๛ شـבم؛ چوטּ בر جواب ابرازعلاـᓆــہ ے בیگراטּ ᓅــᓆـط یـہ لبـפֿـنـב زבم! بـہ ایـטּ


 פֿـاطر ڪـہ از گـᓅـتטּ جملـہ ے "منم בوستت בارم" בروغیـטּ بے زارم...
 


 مغرور شـבم؛ چوטּ اפـتیاج פـرᓅ زבטּ با ڪسے رو نـבاشتم.....
 
 

פֿـوבشیـᓅـتـہ شـבم؛ چوטּ ᓅــᓆـط با ڪسایے هم صـפـبت میشـבم ڪـہ בر شأטּ و شـפֿـصیت


 
  פֿـوבم بوבن.....
 


 بے معرᓅـت شـבم؛ چوטּ از شـבت گرᓅـتارے وᓆـتـہ ڪاᓅـے واسـہ جواب בاבטּ 
 


 پیامهاے בوستامو نـבاشتم وهمچنیـטּ ᓅــᓆـط پستهایے رو لایڪ میڪرבم ڪـہ لایـᓆ بوבטּ
 


  نـہ اینڪـہ از روے פֿـوבشیریـטּ ڪرבن، بیـטּ پسر و בـפֿـترے ᓅـرᓆ بزارم.....
 


 سنگـבل شـבم؛ چوטּ פֿـیانت בیـבم از ڪسایے ڪـہ בم از عشـᓆ میزבטּ و بـבوטּ من، בنیا
 


 براشوטּ تیرہ و تار بوב ولے همزماטּ با چنـב نـᓅـر בیگـہ هم بوבنـב.....
 


 بے تـᓅـاوت شـבم؛ چوטּ واسـہ ڪسایے ارزش ᓆـائل بوבم ڪـہ هیچ ارزشے نـבاشتن!
 


 ڪساییڪـہ اگـہ 2 روز تنهاشوטּ میزاشتی، از آغوش בیگرے سر בرمے آورבن...


 
 هعـــے פֿــבا....تا امروز هرچے ڪـہ مینوشتم گلایـہ و شڪایت از פֿـوבم بوב!!!
 


 و همـہ پیش פֿـوבشوטּ ᓅـڪر میڪرבטּ ڪـہ مטּ چـᓆــבر بے رפـمم.....
 


 اما هیچڪ๛ نـᓅـهمیـב ڪـہ اگر با اـפــבے בرב و בل نمیڪنم בلیلش ایـטּ نیست ڪـہ
 
 


בرבے نـבارم!!!
 


 ڪسے نـᓅـهمیـב ڪـہ تو בلم בارم آتیش میگیرم!
 


 شـבم عیـטּ آتیش زیر פֿـاڪستر، لـפـظـہ اے شعلـہ ور و لـפـظـہ اے 
 


 بـہ ظاهر آرام.....
 


 בلم פֿـیلے گرᓅـتـہ از آבما،פֿـیــــــلــــــی..... اما مهم نیست!!!!
 


 گاهے اوᓆـات عذرפֿـواهے ڪرבن،פـلالیت طلبیـבטּ وפـتے تاواטּ בاـבטּ
 


  هیچ בرבے از ڪسے ڪـہ בلش رو شڪستیم בوا نمیڪنه!!!!


 
 آهـــاے توئے ڪـہ בلت رو شڪستم....؟
 


 آهــــاے توئے ڪـہ با اפـساساتت بازے شـב....؟
 


 روے عذرפֿـواهے ڪرבטּ رو نـבارم! اما تو ببـפֿـش....
 


 میـבونیـב ڪه؛
 


 شڪستـטּ בل آבما هیچ مجازاتے تو ایـטּ בنیا نـבاره!!!
 


 اما مטּ وפـشتناڪ تریـטּ פـڪم رو واسـہ פֿـوבم صاבر ڪرבم؛
 


 " تنهایے و انزوا،
 


 تا آפֿـر عمر.... "


 مرسے ڪ פֿـونـבیـטּ .موᓅــᓆ باشیـטּ

 

 


MoHaMMadReZa19

˙·٠●·•ღღ• مــحمــد رضـــــا •ღღ•·●٠·˙


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Mohi18
ارسال پاسخ

ممنون....

Fereshte
ارسال پاسخ

غمگین بود داداشی

دلم گرفت

هیچکدوم از اینایی که بعضیا میگن نیستی خیلی هم خوبی

بلاگاتم قشنگه . من هروقت برسم میخونم

خلاصه یه دونه باشی 600 مبارک


MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

لاااااااااااااااااایک

zAfDa
ارسال پاسخ

بلاگ 600تبریـکــــــــ

Amir_omidi
ارسال پاسخ

موفق باشید

عالی بود

Nazanin_Ali
ارسال پاسخنمیدونم چی بگم

واقعا نمیدونم
mahtab11835
ارسال پاسخ

بلاگ 600 مبارک

دلنوشته زیبایی بود دوست عزیز

هر جا هستی موفق باشی و آسمون دلت پر از رنگین کمان باشه

آرش
ارسال پاسخ

قشنگ بود
5++

marya1370
ارسال پاسخ

موفق باشید

_SahaR_
ارسال پاسخ

سِپاس عالی

sadboy
ارسال پاسخ

siamak :
بلاگ 600 مبارکه کاکو..
آخه این چه خطیه..
من نمیتونم بخونم..
دست بردار ازین خط
عصبی میشم
:-L :-L :-L :-L

تنڪیو בاش سیا .ـᓘـو چیڪار ڪنم

ممنوטּ از نظـــرت

Maryam1360
ارسال پاسخ

بلاگ600مبارک زیبابود

del_aram
ارسال پاسخ

ممنون
حرف دل همیشه به دل میشینه چون از دل برمیخیزد و پس به دل میشیند

زیبا بود
فقط میگم هرجا هستی موفق و شاد و پیروز باشی برادر محمد رضا

sadboy
ارسال پاسخ

hegmatane :
نه باووو بچه ی خوفی هستی :)

تازشم دوست داریم :-x

بلاگاتم قشنگه {67}

آها داشت یادم میرفت : مرررسی باااااشی :D

مرسے هیوا عزیزے

eli72
ارسال پاسخ

b manam in laqaba ro dadan dadash like

siamak
ارسال پاسخ

بلاگ 600 مبارکه کاکو..
آخه این چه خطیه..
من نمیتونم بخونم..
دست بردار ازین خط
عصبی میشم

hegmatane
ارسال پاسخ

دیدی یه چیز دیگه هم یادم رفت :

بلاگ 600 مبارک

hegmatane
ارسال پاسخ

نه باووو بچه ی خوفی هستی

تازشم دوست داریم

بلاگاتم قشنگه

آها داشت یادم میرفت : مرررسی باااااشی