متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


همه هستی من

خلوت مست دو چشم تر توست

همه قصه من

صحبت زلف بلند سر توست

تو مرا واژه ایمان هستی

كه به هنگامه صبح

لب به تكریم تو من باز كنم

تو مرا مهر عبادت هستی

كه به هر سجده خود

سر تعظیم به محراب رخت می آرم

تو مرا چون گل سرخی هستی

كه درون قفس خشك كویر

از سر ناز به برا آمده ای

تو مرا صبح امیدی هستی

كه میان همه پنجره ها

رو به من باز شدی

چشم امید من خسته به توست

تو مرا یاری كن

تا به همراهی تو

به سر قله ایمان برویم

و خدا را انجا

با تو فریاد كنیم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


tannaz
ارسال پاسخ

چشم امید من خسته به توست
.
.
.......................20