متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانوقتی مرا نقاشی می کردی زیبا نقاشی ام کردی ممنون!!!

سالم نقاشی ام کردی باز هم ممنون... با غرور نقاشی ام کردی باز هم ممنون...

ولی آخه خدا جونم چرا تنها نقاشی ام کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم

مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوموفای شمع را نازم که بعد از سوختن ... به صد خاکستری در دامن پروانه می ریزد ...

نه چون انسان که بعد از رفتن همدم ... گل عشقش درون دامن بیگانه می ریزد


عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است

عشق گوش دادن نیست بلکه درک کردن است

عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است

عشق کنار کشیدن و جا زدن نیست بلکه صبر داشتن و ادامه دادن است.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Fereshte
ارسال پاسخ

ولی آخه خدا جونم چرا تنها نقاشی ام کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نذار اینارو دلمون میگیره