متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


  • •ҳ̸Ҳ̸☜[ شِلیـ•ـک کُــن]☞Ҳ̸ҳ•

  • ...[شِلیک کُن]..., میخوآم ...[دَرِ جآ بِمیرَم]... ...[شِلیک کُن]..., دیگِه اَز ...[زِندِگی سیرَم]... ...[مغزم خرآآبه!!مسیرم پره بیرآهه!!ولی پشتم رفیقآآی فآآبه!!]...
  • •ҳ̸Ҳ̸☜[ مَشـ×ـــᓆـ ]☞Ҳ̸ҳ•

  • شآیِعِـہ هآ روُ כیڪتِـہ ڪُنین اِنگآر ☜[مَشـ×ـــᓆـ]☞ بوُـכِـہ   مَنَم رآهَموُ میرَمُ وُ כآـωـتآنآ تَهِش ☜[خوُبـِ×ــه]☞  ...[وآآـωـِـہ مآآآ ωـَرُوُتَـہ نَـכآآرِه!!ڪُلاً مُزَخرَـᓅـِه!!]...
  • •ҳ̸Ҳ̸ҳ ೋღ ❤ ღೋ ҳ̸Ҳ̸ҳ•

  •        خَســــــــــــتَـᓄ     اَز ریتـᓄـِ تِکـــــــــرارِیـہ زِنـבِگیـᓄــــ ╔═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╗ ✘ چَـند روزِه نمیتــونَم برَم تو خودَم فِک کُنَم فیلتِـــــــــــر شُدَم.. ✘      …
  • •ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ شَــب بـפֿـیــر مجــازیا ! ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ•…

  •            בُنیآ בآشتـہ مَزہ بَـב وآس مَـــלּ      اَلَڪـے مَعــــذرَت פֿـوآســــتَم      פـَتــــے وآســـــہ ڪآرے ڪــہ نَڪَــــرבَم      عُـــذرَمــــو وآســـــہ مَغـــزِ رَـב פֿـوآســــتَن.. ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  [ شَــب بـפֿـیــر مجــازیا ] …