متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


تو نباید آن کسی که من میخواهم و من نباید آن کسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من میخواهی بسازی یا کمبودهایت هستند و یا آرزوهایت.

من باید بهترین خودم باشم برای تو وباید بهترین خودت باشی برای من.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


siamak
ارسال پاسخ

.......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................