متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


kharmagas
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
سعی کنیم بهشون اهمیت ندیم. این بهتره
تشکر {59}

اینکه صد البته. ولی خوب بعضی وقتا بعضیا چنان مب رن رو اعصاب آدم با حرفاشون که می خوای جفت پا بری تو حلقشون

AZAD
ارسال پاسخ

سعی کنیم بهشون اهمیت ندیم. این بهتره
تشکر

صبا
ارسال پاسخ

aryan_ :
هممون در حاله قضاوت کردن در مورده دیگران هستیم
مگه میشه قضاوت نکرد؟
ما تا کسیو میبینیم راجع به چهرش قضاوت میکنیم
راجع ب لباسش قضاوت میکنیم
ممکنه بیان نکنیم ولی قضاوت میکنیم
از نظره من قضاوت کردن مشکلی نداره چون لازمه ی شناختمونه ولی ب قضاوت چسبیدنه ک مشکلداره
اینکه دگ ولش نکنیم
اینکه از لباس رفتار رو هم قضاوت میکنیم ناخوداگاه
اینا بدن ولی جتناب ناپذیرن
این بدیارو میشه با شناخته بیشتر و مراوده ی بیشتر برطرف کرد
ولی چسبیدن ب یه قضاوتو هیچجور نمیشه برطرف کرد

:)

همینطوره که آرین میگه.

kharmagas
ارسال پاسخ

aryan_ :
هممون در حاله قضاوت کردن در مورده دیگران هستیم
مگه میشه قضاوت نکرد؟
ما تا کسیو میبینیم راجع به چهرش قضاوت میکنیم
راجع ب لباسش قضاوت میکنیم
ممکنه بیان نکنیم ولی قضاوت میکنیم
از نظره من قضاوت کردن مشکلی نداره چون لازمه ی شناختمونه ولی ب قضاوت چسبیدنه ک مشکلداره
اینکه دگ ولش نکنیم
اینکه از لباس رفتار رو هم قضاوت میکنیم ناخوداگاه
اینا بدن ولی جتناب ناپذیرن
این بدیارو میشه با شناخته بیشتر و مراوده ی بیشتر برطرف کرد
ولی چسبیدن ب یه قضاوتو هیچجور نمیشه برطرف کرد

:)

آره خوب اینم حرفیه...

kharmagas
ارسال پاسخ

minee :
سسش که درومد با خاک انداز جمش می کنیم خودشو و سسشم با دستمال پاک میکنیم میندازیم در زباله های غیربازیافتی یا همون زباله ها ی تر{17}


kharmagas
ارسال پاسخ

Golshan :
از قضاوت کردن و قضاوت شدن متنفرم.
هر کی سرش به زندگی خودش باشه مگه چشه

والا

aryan_
ارسال پاسخ

هممون در حاله قضاوت کردن در مورده دیگران هستیم
مگه میشه قضاوت نکرد؟
ما تا کسیو میبینیم راجع به چهرش قضاوت میکنیم
راجع ب لباسش قضاوت میکنیم
ممکنه بیان نکنیم ولی قضاوت میکنیم
از نظره من قضاوت کردن مشکلی نداره چون لازمه ی شناختمونه ولی ب قضاوت چسبیدنه ک مشکلداره
اینکه دگ ولش نکنیم
اینکه از لباس رفتار رو هم قضاوت میکنیم ناخوداگاه
اینا بدن ولی جتناب ناپذیرن
این بدیارو میشه با شناخته بیشتر و مراوده ی بیشتر برطرف کرد
ولی چسبیدن ب یه قضاوتو هیچجور نمیشه برطرف کرد


Golshan
ارسال پاسخ

از قضاوت کردن و قضاوت شدن متنفرم.
هر کی سرش به زندگی خودش باشه مگه چشه

minee
ارسال پاسخ

kharmagas :
فکر نکم سسشونم خوشمزه باشه {7}

سسش که درومد با خاک انداز جمش می کنیم خودشو و سسشم با دستمال پاک میکنیم میندازیم در زباله های غیربازیافتی یا همون زباله ها ی تر

kharmagas
ارسال پاسخ

aidajan :
؟

!

kharmagas
ارسال پاسخ

minee :
اینارو باید زد تا سسشون درآد{12}

فکر نکم سسشونم خوشمزه باشه

aidajan
ارسال پاسخ
minee
ارسال پاسخ

اینارو باید زد تا سسشون درآد