متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


minee
ارسال پاسخ

:

تو که هنوز گریه میکنی

minee
ارسال پاسخ

sabaa :
والا!
من یاد تایتانیک افتادم.آرین یاد ماتریکس{1}

البته مشکل از من نیست،مشکل از تصویره!{50}

خدا نکشتت صبا منم یاد تایتانیک انداختی اصلن یادم به شباهتشون نبود
بلاگ کلن محکوم میشه به مخالف موازین بودن که هیچ ترویج فساد و فسق و فجور

صبا
ارسال پاسخ

minee :
خب عکس منحرف نذار آقاجان..دختره با لباس نامناسب ولو رو زمین انگور به دهان...استغفرو.......{o}

والا!
من یاد تایتانیک افتادم.آرین یاد ماتریکس

البته مشکل از من نیست،مشکل از تصویره!

minee
ارسال پاسخ

kharmagas :
خیلی پلیدی :D

خب عکس منحرف نذار آقاجان..دختره با لباس نامناسب ولو رو زمین انگور به دهان...استغفرو.......

minee
ارسال پاسخ

sabaa :
ارین متوجه زیر انداز و رخت خواب که زیر دختره پهنه نشده،فکر کرده دختره رو هواست!


دقیقن

صبا
ارسال پاسخ

kharmagas :
خیلی پلیدی :D

اع! ترول بلدی


صبا
ارسال پاسخ

kharmagas :
آخه ادم حسابی این کجاش شبیه ماترکسه ؟؟؟!!!

ارین متوجه زیر انداز و رخت خواب که زیر دختره پهنه نشده،فکر کرده دختره رو هواست!

kharmagas
ارسال پاسخ

aryan_ :
ماتریکسه؟ {1}

آخه ادم حسابی این کجاش شبیه ماترکسه ؟؟؟!!!

kharmagas
ارسال پاسخ

sabaa :
{Trol14}

خیلی پلیدی

صبا
ارسال پاسخ
صبا
ارسال پاسخ
aryan_
ارسال پاسخ

ماتریکسه؟

kharmagas
ارسال پاسخ

minee :
:d


minee
ارسال پاسخ
kharmagas
ارسال پاسخ

Fereshteh :
:نقاشی


Fereshte
ارسال پاسخ