متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


kharmagas
ارسال پاسخ

وقتی که چشم بسته
روی طنابی که یک سرش در دست تو بود ،
بنــد بازی می کردم ...
دریافتم که همیشه در عشق ،
مساله اعتماد بوده است.
میان چشم های بسته من و
دست های لرزان تــو !!!

minee
ارسال پاسخ

kharmagas :
دیدی داشتی یه بعدی به قضیه نگاه می کردی :)

یه بعدیشاید

kharmagas
ارسال پاسخ

:

آفرین آفرین

kharmagas
ارسال پاسخ

minee :
ببخشید{b}...من فک کردم منظورش نر و ماده است{1}
باشه پس از فردا با هم پاشیم:-x{trol20}

دیدی داشتی یه بعدی به قضیه نگاه می کردی

kharmagas
ارسال پاسخ

minee :
ممنون نکات جالبی بود...البته واسه عشاق:)
ما آبنباتمونو می مکیم:کپل


kharmagas
ارسال پاسخ

sabaa :
نکات جالبی بود.
من برم تمرین!

آره انصافاً اعتماد کردن تمرین می خواد

kharmagas
ارسال پاسخ

pariiSsa :
توهنوز داری نکته میگی،وزوزووو
بروبخواب دیگه:خواب


minee
ارسال پاسخ

sabaa :
پس من بوووقم؟{58}

ببخشید...من فک کردم منظورش نر و ماده است
باشه پس از فردا با هم پاشیم

صبا
ارسال پاسخ

minee :
ممنون نکات جالبی بود...البته واسه عشاق:)
ما آبنباتمونو می مکیم:کپل

پس من بوووقم؟

minee
ارسال پاسخ

ممنون نکات جالبی بود...البته واسه عشاق
ما آبنباتمونو می مکیم

صبا
ارسال پاسخ

نکات جالبی بود.
من برم تمرین!

pariiSsa
ارسال پاسخ

توهنوز داری نکته میگی،وزوزووو
بروبخواب دیگه

kharmagas
ارسال پاسخ

Fereshteh :
:) مرسی


Fereshte
ارسال پاسخ

مرسی