متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


نمی دانم زندگی
تو را برای کدام روزِ مبادای من
کنار گذاشته؟!
چه روزی مباداتر از امروز
که حتی
خودم را هم ندارم...

#مینا_آقازاده

نظرات دیوار ها


aidajan
ارسال پاسخ

sheida1369 :
زیبابود

سپاس

sheida1369
ارسال پاسخ

زیبابود

elaheh_62
ارسال پاسخ
sadafi77777
ارسال پاسخ
aidajan
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
:asanesh


AZAD
ارسال پاسخ