متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان باشی

آنها چاره ای ندارند جز آنکه" خردت " کنند

تا برایشان اندازه شوی

پس مراقب معاشرت هایت باش....

ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن

یا خواب میمانی

یا از زندگی عقب...

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !