متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


"این است معجزه ی چشمگیر ِ تمدن ِ شما ! عشق را به یک کار ِ معمولی بدل کرده اید."

سرخ و سیاه - استاندال

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !