متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ضعیف النفس‌ترین شخص، مردی است که عشق را در زنی‌ بیدار کند

بدون اینکه قصد دوست داشتن آن زن را داشته باشد...

 

باب مارلی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


aidajan
ارسال پاسخ

Arman33 :
ممنونم
البته میشه نام دیگری هم روی اون هم گذاشت { نامردی}

نامردی

آرمان
ارسال پاسخ

ممنونم
البته میشه نام دیگری هم روی اون هم گذاشت { نامردی}

aidajan
ارسال پاسخ

SAHARAZAD :
عالی {59}

ممنون

AZAD
ارسال پاسخ

عالی