متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    فقر

  • تعداد نظرات : 2
  • ارسال شده در : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  • نمايش ها : 84

اگر تو ثروتمند باشی، سَرما یک نوع تَفریح می شَود تا پالتو پوست بخری، خودَت را گرم کنی و به اسکی بروی...

اگر فَقیر باشی بَر عکس، سَرما بَدبختی می شَود و آن وَقت یاد می گیری که

حتی از زیبایی یک منظره زیر برف مُتنفر باشی؛

کودکِ مَن! تَساوی تَنها در آن جایی که تو هَستی وجود دارد، مثلِ آزادی... ما تنها تویِ رَحِم بَرابر هَستیم...

 

" نامه به کودکی که هرگز زاده نشد _ اوریانا فالاچی "

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


aidajan
ارسال پاسخ

shervin2653 :
روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند خواهم داد که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بسترو رخت خواب جهان بخوابی !
سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این
کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می
دهد .
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی
بهترین خوابگاه جهان است .
و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای بگیری و آنوقت بهترین خانه های
جهان مال توست...
کافیست کمی فکر کنیم آن وقت خواهیم فهمید که اگر برابر بود فضای حاکم بین انسان ها هرگز خلقتی نبود،پس ببینیم از برای چه زاده شده ایم .
ممنون.موفق باشید

عالیست
ممنون

shervin2653
ارسال پاسخ

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند خواهم داد که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
دوم اینکه در بهترین بسترو رخت خواب جهان بخوابی !
سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این
کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می
دهد .
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی
بهترین خوابگاه جهان است .
و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای بگیری و آنوقت بهترین خانه های
جهان مال توست...
کافیست کمی فکر کنیم آن وقت خواهیم فهمید که اگر برابر بود فضای حاکم بین انسان ها هرگز خلقتی نبود،پس ببینیم از برای چه زاده شده ایم .
ممنون.موفق باشید