متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران

  • عنوان خبر :

    جلوه تو

  • تعداد نظرات : 2
  • ارسال شده در : ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  • نمايش ها : 90

* مد تی است که در گیر سوالی شده ام .. تو چه داری که من اینگو نه گر فتار شدم .

 

* جلو ه تو

چرا تو جلو ه ساز این بهار من نمی شو ی

چه بو ده است گناه من که یار من نمی شو ی

بهار من گذ شته شا ید

شکو فه جمال تو شکفته در خیال من

چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من

بهار من گذ شته شا ید

ترا چه حا جت از نشا نه من

تو یی که پا نمی نهی به خانه من

چه بهتر ان که نشنوی ترا نه من

بهار من گذ شته اخر

نه قا صد ک که از من ارد گهی به سو ی تو سلا می

نه رهگذر از تو ارد گهی برای من پیا می

بهار من گذ شته شاید

غمت چو کو هی به شانه من و لی تو بی غم از غم شبا نه من

که نشنو د فغان شبانه عا شقا نه من

خدا ترا از من نگیرد ند یدم از تو چه خیری

بیاد عمر رفته گر یم کنو ن که شمع بزم غیری

بهار من گذشته شاید .......

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


aidajan
ارسال پاسخ
مهدی
ارسال پاسخ

لایک