متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


00arminkarimi
00arminkarimi
۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله است

سلاملکممممم

00arminkarimi
00arminkarimi
۱۳۹۹/۰۴/۰۹

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله است

سلاملکممممم

mona_rt
mona_rt
۱۳۹۹/۰۴/۰۹


─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۳۹۹/۰۴/۰۹

http://khengoolestan.com/wp-content/uploads/2020/06/hope-profile1-13.jpg

+5


ERFAN92
ERFAN92
۱۳۹۹/۰۴/۰۸

اگر دنيـايت بـزرگ باشد
و با نگاهی زيبـا
به دنيـا بنـگری!

تمام غمها و غصه ها
برايت ڪوچك مي شـوند ...

الـهی
دلتـون بی غم و
غصـه بمونه همـیشه...

─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
─═ह☞ԹՊiՌՅԽ☜ह═─
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

یکی رو پیدا کنین که هم بشه باهاش دعوا کرد،هم قربون صدقش رفت
هم بشه باهاش درباره همه چی حرف زد

آدمیزاده دیگه
به هرکسی نمی تونه بگه حالش بده

toya
toya
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

شماهم وقتی تو تاکسی نشستید ولی از مسیری که شما بلدید نمیره فک میکنین میخواد بدزدتتون یا فقط من تئوری توطئه دارم؟

toya
toya
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

شماهم وقتی تو تاکسی نشستید ولی از مسیری که شما بلدید نمیره فک میکنین میخواد بدزدتتون یا فقط من تئوری توطئه دارم؟

mona_rt
mona_rt
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

ز عشق آغاز كن تا نقش 
گردون را بگردانی
كه تنها عشق سازد
نقش گردون را دگرگونش♥️

00arminkarimi
00arminkarimi
۱۳۹۹/۰۴/۰۷

گفتی که مستت می کنم
پر زانچه هــستت می کنم
گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ
گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم
گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این
https://www.talab.org/wp-content/uploads/2018/09/1817155672-talab-org.jpg

سلاملکم +5