متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

kikikiki
تنهایی فقط تنبیهی است برای روزهای دوست داشتن او !حتما نباید مدت ها دور از تو باشم تا تنها شوم !یک روز من بی تو ، یک عمر تنهاییست !
379
فقط دوستان قادر به مشاهده ي اين صفحه ميباشند