متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

eagle18
بايد راه افتاد... مثل رودها که بعضی به دريا می‌رسند، بعضی هم به دريا نمی‌رسند .. رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد!
10721
فقط دوستان قادر به مشاهده ي اين صفحه ميباشند