متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

....
2 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

....

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست   آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست  …

ارسال شده توسط: sarra2015
جهان تغییر  ...
1 نظر
16 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

جهان تغییر ...

بخش زیادی از زندگی صرف این میشود که دیگران درباره ی ما چه فکری میکنند. سپس پي میبریم که شاید یکی از …

ارسال شده توسط: saliiiiiii
...
3 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

...

 در گذر از جاده ی زندگی آموختم کسانی را که بـیشتر دوست می داری زودتر از دست می دهی! …

ارسال شده توسط: LbAmin
کلمات
1 نظر
7 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

کلمات

کلمات خود رابراے کسانے کهتنها سزاوارسکوت شما هستندهدر ندهید.....…

ارسال شده توسط: hesammo
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ..
2 نظر
14 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ..

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی درد دل ﮐﻦ ﮔﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻮ رﻓﯿﻖ رازداری ! ﮐﻮ دل ﭘﺮﻃﺎﻗﺘﯽ ؟ ﺷﻤﻊ وﻗﺘﯽ داﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺷﻨﯿﺪ آﺗ…

ارسال شده توسط: agastafa
آه مگو...
0 نظر
10 نمایش
مشاهده این مطلب
عشقی

آه مگو...

درد اگر سینه شکافد ، نفسی بانگ مزن ! درد خود را به دل چاه مگو !    استخوان تو اگر آب …

ارسال شده توسط: LbAmin