متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

یلدا به سبک همخونه
تَجربه
2 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

تَجربه

        هيچوقت خودتان را بابتِ رابطه های اشتباه در گُذشته سرزنش نكنيد .. گاهی…

ارسال شده توسط: lookan_like
No One ?!...
1 نظر
17 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

No One ?!...

یک نفر نیست تو را قسمت من گرداند؟!؟!؟!   کار خیر است اگر این شهر مسلمان دارد!…

ارسال شده توسط: ArTeTa00
آخر...
8 نظر
20 نمایش
مشاهده این مطلب
اجتماعی

آخر...

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد گر چشمه زمزمی و گر آب حیات آخر به دل خ…

ارسال شده توسط: nnnn
اصالت...
3 نظر
16 نمایش
مشاهده این مطلب
آموزشی

اصالت...

اصالت یعنی … دلت نمیاد خیانت کنی دلت نمیاد دل بشکنی  دلت نمیاد دورو باشی  دلت نمیاد…

ارسال شده توسط: mahmoody58
همیشه...
8 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

همیشه...

همیشه مهربان خواهم ماند حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران می…

ارسال شده توسط: nnnn
پاییز...
8 نظر
23 نمایش
مشاهده این مطلب
اجتماعی

پاییز...

یادت هست...؟ چند ماه پیش را میگویم انتظار پاییز را میکشیدیم برایش ذوق داشتیم اکنون پاییز نفس های آخر…

ارسال شده توسط: mahmoody58
اعتماد
1 نظر
10 نمایش
مشاهده این مطلب
اجتماعی

اعتماد

درزندگی به هیچ کس اعتماد نکن ..اینه با تمام یک رنگیش دست چپ وراست رابه تو اشتباه نشان میدهد .....…

ارسال شده توسط: picturelarge