متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

: )
3 نظر
25 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

: )

من اصلاً نفهمیدم جوانی یعنی چه؟من یک راست از بچگی به سن کهولت رسیدم.#ژان_پل_سارتر…

ارسال شده توسط: Fateme2266
: )
3 نظر
21 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

: )

بَعضیام هَستَن که فکر میکُنیاگه نباشَن بِدون اونا میمیریامّا وقتی بهشون میرِسیآرزو میکنی ای کاش میمر…

ارسال شده توسط: Fateme2266
: )
5 نظر
22 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

: )

در تمام سال های رفته بر ما، روزگارشادمانی می خرید از ما و ماتم می فروختمن گلی پژمرده بودم در کنار غن…

ارسال شده توسط: Fateme2266
..
0 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
اجتماعی

..

تنها بازمانده یک کشتی شکسته به جزیره کوچک خالی از سکنه ای افتاد.    او با دلی لرزان دعا کر…

ارسال شده توسط: mahmoody58
: )
0 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

: )

یه مغرور واقعی به وقتش معذرت خواهی هم میکنه رو بیشعوری اسم غرور نزارید…

ارسال شده توسط: Fateme2266
: )
0 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

: )

وقتی زیاد بقیه رو بخندونی دیگه کسی درکی از ناراحتیت نداره .....!…

ارسال شده توسط: Fateme2266
: )
0 نظر
10 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

: )

نقطه باخت هر آدمی زمانیه که دیگه خودش رو دوست نداشته باشه…

ارسال شده توسط: Fateme2266
نوع دوستی
0 نظر
19 نمایش
مشاهده این مطلب
اجتماعی

نوع دوستی

نوع دوستی یعنی؟ نوع دوستی یعنی در خیابان کمی برای راه دادن به ماشین دیگر گذشت داشته باشیم نوع دوستی …

ارسال شده توسط: ar2