متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دوست..
3 نظر
37 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

دوست..

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی ! تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـ…

ارسال شده توسط: arezoo1200
حسرت..
2 نظر
27 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

حسرت..

نتیجه ی يک پژوهش نشان داده است که ۵ تا از بزرگترين حسرتهای آدمهای در حال مرگ که بين بيشتر آدمها مشت…

ارسال شده توسط: arezoo1200
رحمت...
4 نظر
26 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

رحمت...

آرزوهایت را درآسمان جستجو کن محبوبت آنرا به تو خواهد داد در آن سوی آسمان، خداوندیست که منتظر …

ارسال شده توسط: arezoo1200
دریاب...
3 نظر
24 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

دریاب...

ای بی خبر از محنت روز افزونم دانم که ندانی از جدایی چونم بازآی که سرگشته تر از فرهادم دریاب که د…

ارسال شده توسط: arezoo1200
لطفا..
1 نظر
17 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

لطفا..

دوستی گفت من رژیم دارم گفتم شما وزن متعادلی دارید نیاز به رژیم نیست او گفت:رژیم در تغذیه نیست رژیم …

ارسال شده توسط: arezoo1200
شعر...
2 نظر
18 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

شعر...

با من رازی بود که به کو گفتم با من رازی بود که به چا گفتم تو راهِ دراز به اسبِ سیا گفتم …

ارسال شده توسط: arezoo1200
شعر...
1 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

شعر...

میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگریست خورشیدی که از سپیده‌دم همه ستارگان بی‌نیازم می ک…

ارسال شده توسط: arezoo1200
شعر...
1 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

شعر...

قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بد…

ارسال شده توسط: arezoo1200
کسی..
2 نظر
23 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

کسی..

کسی که بخوادت: بهتر از تویی وجود نداره کسی ام تو را نخواد همه براش از تو بهترن. در نهایت همه چیز بست…

ارسال شده توسط: arezoo1200
بخشیدن..
1 نظر
20 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

بخشیدن..

من آدمیم که میبخشیم چون با بخشیدن قلبم آروم میگیره ولی فراموش نمیکنم چون تجربه هام باعث میشن دیگه آ…

ارسال شده توسط: arezoo1200
لبی قرمز‌
5 نظر
38 نمایش
مشاهده این مطلب
طنز

لبی قرمز‌

لبی قرمز‌تر از ماتیک داریدو تا چشم دراماتیک داریچه شد بانو! نفهمیدم عزیزمبگو چشمک زدی یا تیک دا…

ارسال شده توسط: f123
یار
6 نظر
35 نمایش
مشاهده این مطلب
طنز

یار

شب به خواب دیدم آن یار باوفا راآغوش را گشودم گفتم بیا نگاراچون صبحدم پریدم از خواب ناز دیدمدربرگرفته…

ارسال شده توسط: f123