متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

اشعار ناب
5 نظر
15 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است باز اين چه رستخيز عظي…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
9 نظر
33 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
9 نظر
30 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش نیست امید که همواره نفس برگردد..پروین اعتصامی…

ارسال شده توسط: sara40
اشعار ناب
9 نظر
32 نمایش
مشاهده این مطلب
فرهنگ

اشعار ناب

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد زمانه را سند و دفتری و دیوانی است..پروین اعتصامی…

ارسال شده توسط: sara40
انسان
1 نظر
14 نمایش
مشاهده این مطلب
آموزشی

انسان

دلیل اینکه آدم‌هابه دشواری شاد میشوند این است که همواره :گذشته را بهتراز آنچه بودهحال را بدتر ا…

ارسال شده توسط: sam_eshgh
عدالت
4 نظر
29 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

عدالت

به جز اینکه امام حسین در عاشورا شهید شده است ،عاشورا نیز در تاریخ شهید شده است .زیرا ؛ پیام اصلی عاش…

ارسال شده توسط: salin
دوست
0 نظر
7 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

دوست

رفـاقت را جـای عشـق در دلـم سپـردم تـا بـا یـاد دوسـتاز درد هیــچ عشـقی نسـوزم..…

ارسال شده توسط: sam_eshgh
سکوت
0 نظر
6 نمایش
مشاهده این مطلب
آموزشی

سکوت

گاهی در سکوت شب خودت را به گوشه دنجی با یک فنجان قهوه یا چای به بودن با خودت دعوت کن،تو با ارزش ترین…

ارسال شده توسط: sam_eshgh