متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

... :)
9 نظر
45 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

... :)

چی میشه تو شکست ها به جایِ " من که بهت گفته بودم " به هم بگیم " من که کنارتم ؛ پس غصه چیو میخو…

ارسال شده توسط: _Marple_
تغییر
3 نظر
11 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

تغییر

از توفان که در آمدی دیگر آن آدمی نخواهی بود  که به طوفان پا نهادی معنای طوفان همین است  …

ارسال شده توسط: 133333saye
سینی .. :)
4 نظر
30 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

سینی .. :)

  شاید اگر بزنی زیر ِ سینی   و همه چیز را بپاشی توی هوا هم چیزی عوض نشود   اما به…

ارسال شده توسط: _Marple_
ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻡ…
4 نظر
16 نمایش
مشاهده این مطلب
طنز

ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻡ…

ﺭﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺰﺍﺭﻡﮔﻔﺘﻢ : ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﻍ ﺯﻧﺪﻩ، ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ شوهر نکرد…

ارسال شده توسط: agastafa
حکایت من...
3 نظر
19 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

حکایت من...

حکایت زندگی منم شده حکایت این عکس ی ساله منتظر فقط ی گلم ی سال ک چیزی نیس تا اخر عمرم منتظر عشقم میم…

ارسال شده توسط: homayun18