متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

نوشته هایم
0 نظر
10 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

نوشته هایم

ﺩَﺭﺩﻫــــــــﺎﯾَﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـــــــڪ ڪــــَـﺮﺩَﻧــــﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘَﻨﺪ ﺯﯾــــﺒـــﺎ ﺑــــــﻮﺩ…➣ ↻ﻧﻤـــ…

ارسال شده توسط: rahhhha
گفت:...
1 نظر
23 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

گفت:...

گفــــ: مَـن چیتَـــــم ؟؟؟ گفتَــــم عِشقـــَم♡گفـــــ:فَقط عِشقتــــ؟!! گفتَـــــم نَفَسمے➣گفــ…

ارسال شده توسط: nimtak
اشک...
9 نظر
20 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

اشک...

دلتنگی یعنی شبی با خاطراتت بهش فکر کنی ، بعد شیرینی یه لبخند بیاد رو لبت و بعد چند لحظه شوری اشکهای …

ارسال شده توسط: LbAmin
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ..
1 نظر
13 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ..

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺕ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎﻥ ﺩﺳﺘ…

ارسال شده توسط: agastafa
توقف رشد
2 نظر
12 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

توقف رشد

اگر در حال رشد باشی همیشهاز منطقه آسایش دور می شوی ...اگر در آسایش هستی بدان کهرشد متوقف ش…

ارسال شده توسط: hosein12345
هدف
2 نظر
6 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

هدف

هدفمانند یک قطب‌نماست...به انسان کمک می‌کند تا در هر شرایطیمسیر درست را پیدا کند…

ارسال شده توسط: hosein12345
من...
3 نظر
12 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

من...

  م‍ــن مثــِل بعض‍ی ازدخ‍ـــے،پ‍ـسَرا نی‍ـستم ک‍ــه واس یِہ لایڪ بلاس&…

ارسال شده توسط: nimtak
دلتنگی...
2 نظر
12 نمایش
مشاهده این مطلب
شخصی

دلتنگی...

وقتی دلتنگم بشقاب ها را نمی شکنمشیشه ها را نمی شکنمغــرورم را نمی شکنمدلت را نمی شکنمدر این دلتنگی ه…

ارسال شده توسط: LbAmin
شعار
1 نظر
6 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

شعار

  مـیدونّّـٕٕی بِِیـّّْنٕٕ ایــنٓٓهمه بٌٌـغّّـضٕــ و اهنََگـّّاْی عـََلْْیٕٕ بابــّّا کُُدوم …

ارسال شده توسط: nimtak