متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیر
4 نظر
32 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

دیر

همیشه یا نمیرسیم  یا وقتی میرسیم که دیگه دیر شده...!

ارسال شده توسط: salin
گاهی
4 نظر
28 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

گاهی

گاهی اوقات هم باید گفت :   سکوت میکنم تا خدا سخن گوید..   رها میکنم تا خدا هدایت کند.. &nb…

ارسال شده توسط: salin
شعر
7 نظر
51 نمایش
مشاهده این مطلب
عشقی

شعر

بزن بریم به سرعت برق وبادبزن بریم ازاینجابزن بریم عشقه ودادوبیدادبزن بریم ازاینجا…

ارسال شده توسط: 123yyynasi
هرکسی با...
11 نظر
1128 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

هرکسی با...

هر کسی با ناکسی جامی خورد روزی از بی مهری اش جا می خورد هر رفیقی با رقیبی دست داد شک نکن یک روز از …

ارسال شده توسط: SA00
عجب
5 نظر
55 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

عجب

عجب پایی گریزان دارد این عمر تو گو باران ریزان دارد این عمر مگر از دنگ ساعتهای خود کوک که دمهایی گ…

ارسال شده توسط: salin
...
8 نظر
51 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

...

  . افکارت را زیبا کن زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می شود.…

ارسال شده توسط: toya
:)
3 نظر
4 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

:)

  تو تموم شکست‌هایی کـ قراره داشته باشی‌تو تموم نشدنای زندگیت، تو تموم اشتباهاتتمن می…

ارسال شده توسط: lookan_like
:)
5 نظر
5 نمایش
مشاهده این مطلب
دلنوشته

:)

ما اهل حرف، ما هیاهوی بسیار برای هیچیم، بلد نیستیم حرمت سکوت را نگه داریم...…

ارسال شده توسط: lookan_like
توجه
6 نظر
63 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

توجه

درختی می افتد، همه متوجه صدای افتادنش می شوند، امایک جنگل رشدمیکند کسی متوجه نمی شود مردم اینگونه ان…

ارسال شده توسط: salin
مار
4 نظر
61 نمایش
مشاهده این مطلب
عمومی

مار

آدما می گویند نیش مارها کشنده است؟ مارگفت:‌ زخم زبان خودشان که بدتر است      …

ارسال شده توسط: salin