متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

پروفایل کاربر - REZAAAAA1366

 • جنسیت : مرد
 • سن : 16
 • کشور : ایران
 • استان : البرز
 • شهر : تهران
 • فرم بدن : متوسط
 • اندازه قد : 1.80
 • رنگ چشم : مشکی
 • رنگ مو : مشکی
 • تیپ لباس : انتخاب كنيد
 • سيگار : انتخاب كنيد
 • وضعیت زندگی : انتخاب كنيد
 • اجتماع : انتخاب كنيد
 • زبان : انتخاب كنيد
 • برنامه مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • وضعیت تاهل : انتخاب كنيد
 • وضعیت بچه : انتخاب كنيد
 • وضعیت سواد : انتخاب كنيد
 • نوع رشته : انتخاب كنيد
 • شغل : انتخاب كنيد
 • درآمد : انتخاب كنيد
 • وضعیت کار : انتخاب كنيد
 • دین : انتخاب كنيد
 • مذهب : انتخاب كنيد
 • دید سیاسی : انتخاب كنيد
 • خدمت : انتخاب كنيد
 • شوخ طبعی : انتخاب كنيد
 • درباره من : انتخاب كنيد
 • علایق من : انتخاب كنيد
 • ماشین من : انتخاب كنيد
 • آدرس وبلاگ : انتخاب كنيد
 • غذای مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • ورزش مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • تیم مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • خواننده مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • فیلم مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • بازیگر مورد علاقه : انتخاب كنيد
 • کتاب مورد علاقه : انتخاب نشده
 • حالت من : انتخاب نشده
 • فریاد من : انتخاب كنيد
 • اپراتور : انتخاب نشده
 • نماد ماه تولد : آبان
 • تعداد اخطار : نداره
 • دلیل اخطار : انتخاب نشده
 • هدر پروفایل : انتخاب كنيد
 • آهنگ پروفایل : انتخاب كنيد

6 هفته پيش

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺰﻳﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ !!
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﮤ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﺵ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﻋﺖ ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭﺩ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺮﻫﺎ ﻭ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﮐﻼﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﮤ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﺭﺍﻩ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪﺍﯼ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﻗﺮﺽ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻭﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻡ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﯼ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻭ ﺑﯽﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺑﺪﺩﻫﻨﯽ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮﺩﺏ ﻭ ﺑﺎﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻗﺎﺭ ﺳﺮﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﯿﻦ ﻭ ﺑﺎﻭﻗﺎﺭ ﺍﺳﺖ
✦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺰﻫﺎﯼ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪﺭﻭﯼ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﯽﺁﻭﺭﺩ ﺍﺣﻤﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺻﯿﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﺪﻑ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﺖ

شبتون نیک
+++++5

2 ماه پيش

تنها بودن هنر است

مردم خود را به ديگران مي چسبانند و تو هرقدر بيشتر به ديگران بچسبي، آنان هراسناك تر
مي شوند.

خواهند خواست از تو بگريزند، زيرا هركس نياز دروني شديدي براي آزاد بودن دارد.

ميل و آرزوي آزادي برتر و ژرف تر از هر ميل و آرزوي ديگري است.
بنابراين تو حتي عشق را مي تواني قرباني كني اما نمي تواني آزادي را قرباني كني.

طبيعت امور اينگونه نيست.

به همين دليل شادماني واقعي فقط در تنها بودن تو مي تواند رخ دهد.
تنها بودن، هنر است.
و با خود شادماني به همراه مي آورد.
اگر تو نخست در وجود خويش ريشه بدواني و سپس به برقراري ارتباط با ديگران اقدام كني، اين پديده اي كاملا متفاوت است.
اينك تو مي تواني مشاركت كني.

مي تواني عشق بورزي و از اين عشق لذت ببري.
با وجود زودگذر بودن آن، تو مي تواني به رقص درآيي، آواز بخواني و هرگاه كه آن لحظه بگذرد، ديگر گذشته است- تو به عقب نمي نگري.

تو اين توانايي را داري كه عشق ديگري را بيافريني.
پس هيچ نيازي نيست به كسي بچسبي.
تو از آن عاشق و از آن عشق سپاسگزاري كه ديگر وجود ندارد، زيرا تو را غني ساخته.
به تو شمه اي از زندگي بخشيده و پخته ترت كرده است.
اما اين زماني امكانپذير است كه تو برخي زمينه سازيها را در وجود خويش انجام داده باشي.

اگر عشق همه آن چيزي باشد كه تو داري، بدون هيچ زمينه اي براي مراقبه، آنگاه گرفتار رنج و عذاب خواهي شد.
هر عشق بازي اي دير يا زود به يك كابوس تبديل خواهد شد.
هنر تنها بودن و در تنهايي خوش و خرم بودن را بياموز تا همه چيز امكانپذير شود.

++5

2 ماه پيش

تمام عمر خواهم خورد چوب اشتباهم را
کجای زندگی پنهان کنم روی سیاهم را
علی رغم هجوم  بادهای سرد ویرانگر
بنا کردم کنار شانه هایت تکیه گاهم را
مرا بیدار کن ای جاده ، از این خواب ِخرگوشی
که از بیراهه ها پیدا کنم یک روز، راهم را  
گناهان مرا بر گردن قسمت ، نیندازید
که با جان می دهم عمریست تاوان ِ گناهم را  
به یادت در هوای بسترم ،می کارم
به سویت می پرانم سارهای بی پناهم را  
دلم را هیزم شب های آتش بازی ات کردی
الهی دامنت هرگز نبیند دود آهم را
تمام مهره هایم را در این شطرنج ، سوزاندی
ولی هرگز به این قیمت نخواهم باخت شاهم را

#حسنامحمدزاده
#شب_خوش
+++5

2 ماه پيش


عصر شنبه تون بخیر و نیکی
++++5

3 ماه پيش


+5

6 ماه پيش


5++